Historik

Separata utställningar
Norrbyskärs museum                                          1993,1995,1999
Östragymnasiets konstförening                            1994
Cafe` Mannaminne, Höga Kusten                         1996
Konstmuseum Kvarnen, Vindeln                           1996
Landstinget i Luleå                                              1998
Galleri Viktoria,Göteborg                                     1998, 2003, 2006
Robertsfors konstförening i Robertsfors                1999
Galleri Diana, Helsingfors  Finland                        1999, 2003
Umeå Konst och Ram                                          2003
Galleri Utställningssalongen, Stockholm                1996,1998,2000,2002,2005,2008

Grupputställningar
Konst i det fria, Hörnefors                                    1993,1994,1995
Sävars konstförening                                           1993,1994
Galleri Utställningssalongen                                  1995,1996,1998,2002
Stockholm Art Fair, Sollentuna-mässan                  2001
Norrbyskärs museum                                           1994
Furstenbergska palatset i Göteborg                       1996
Postens konstförening Umeå                                 1996

Konstprojekt
Lockelser på hemlighuset – designade toalettstolslock (samarbete med AB Kandre och åtta konstnärer). Visning i Stockholm 2006. Upplaga 100 st/ konstnär.

Stockholmsmässan, Älvsjö   1999, 2000. utsmyckning av entrehall
och grupputställning i samband med medicinska riksstämman.

Bayer AB / Hjärt och Lungfonden, Stockholm 1997. Vernissagebild till konstauktion för insamling till Hjärt och Lungfonden i Sverige.

Deltagit i arrangerande av sommarutställning ” Konst i det fria” i Sävar
1991,1992,1993

Release party på länsmuseet Umeå 2001 och Folkets Hus  Umeå 2002- ett samarbete mellan museum och handikappförbundet,med anledning av utgivning av böcker som jag illustrerat och målat omslagsbild till.

Representerad
Skattemyndigheten i Luleå
Robertsfors kommun
Västerbottens landsting
Västerbottens läkarförening
Svenska Läkarförbundet
Eskilstuna Konstmuseum

Offentliga uppdrag
Västerbottens läns landsting
Umeå Universitet
Norrländska Hjärtfonden
Socialdemokratiska Arbetarpartiet

Övriga Uppdrag
Bristol Myers Squibb AB Norden
KFUM i Västerbotten
Västerbottens läns läkarförening
Beckers färg AB
ElektroluxAB
Kammarkören i Västerbotten
Pharmacia Upjohn AB

Uppdrag
Medicinkliniken
Tavla till väntrum samt minnesblad till  forskningsfond

Västerbottens landsting
Omslagsbild till personaltidning och målning till jullotteri

Umeå Universitet
Omslagsbild till doktorsavhandling

Norrländska Hjärtfonden
Två målningar till utsmyckning, utformning av minnesblad och informationsbroschyr.

Socialdemokratiska partiet
Tolv bilder till års-almanacka samt litografi  200 ex

Bristol-Myers Squibb AB
Tre tavlor för utsmyckning av huvudkontor, samt bilder till informationsmaterial/ läkemedelsreklam/ affischer om flera cancersjukdomar (bla. Bröstcancer)  Tre-års  kontrakt i Norden.

Pharmacia AB
Sex bilder till patientinformations  broschyr om behandling av impotens

KFUM i Västerbotten
Fyra tavlor för utsmyckning av lägergård och 4x150  tryckta bilder.

Västerbottens läkarförening
Utsmyckning av Svenska  läkarförbundets lokal i Stockholm med anledning av 100-års jubileum.

Magazine Brainheart
Illustration till artikel om modern elektronik

Beckers AB
Litografier i upplaga 250 st

Elektrolux AB
Julkort

Kammarkören i Västerbotten
Cd- omslag

Verbum
Bokomslag till två böcker om handikapp©2007 Berit Markevärn. All Rights Reserved.