Berit Markevärn

Jag är född i Kiruna, men sedan länge bosatt och verksam i Umeå.  Somrarna tillbringas bla.på ön Norrbyskär ett tidigare sågverkssamhälle i skärgården. Inspiration och motiv hämtar jag därifrån, från vardagen och livet runt omkring mig – en rik källa att ösa ur
och dessutom en värld full av färger vilket jag vill återge i mina bilder.

Jag arbetar företrädesvis med akvarell.

Jag är medlem i KRO - konstnärernas riksorganisation.

©2007 Berit Markevärn. All Rights Reserved.